Fragment rozdziału trzeciego 75-minutowego filmu szkoleniowego przybliżającego tajniki wykonywania odbitek fotograficznych za pomocą komputera PC przy użyciu programów Photoshop CS5 oraz Photoshop Lightroom 3. Pełna wersja do nabycia za pośrednictwem serwisu internetowego Świat Obrazu. .

Czas:

2m 35s w sekundach.


Widziało już:

5043 osób.


Ocena:

5 ocena.Komentarze wasze do:

Drukowanie zdjęć za pomocą programów Photoshop CS5 oraz Lightroom 3 - fragment 1

Kurde nigdy nie wiedziałem jak drukować. Człowiek wiecznie się uczy.
my drukujemy ale: mamy PrOgRaM : Microsoft Excel 2010 STARTER i nim ja drukuję . jeśli nadal teeen prograam nniiee wwyyddrruukkuujjee PROSZĘ DO NAS ZADZWONIĆ MY WTEDY NAM PRZEPRASZAM :( WAM POMOZEMY:):):):):):)::)