Notariusze, co warto o nich wiedzieć?

Notariusz jest prawnikiem, który zgodnie z zapisami prawa nie jest funkcjonariuszem publicznym, ale w zakresie nadanych mu uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego. Korzysta również z praw, przywilejów i ochrony przysługujących funkcjonariuszom publicznym.

Głównym zadaniem notariusza w Łęcznej jest sporządzanie aktów notarialnych. Dokonuje czynności notarialne, które mają charakter dokumentu publicznego. Teoretycznie każdy notariusz postępuje tak samo, ponieważ sposób wykonywania czynności notarialnych reguluje prawo o notariacie wraz z przepisami szczególnymi. W praktyce warto postarać się o usługi znanego notariusza o potwierdzonej renomie, licznych pozytywnych opiniach i ogólnym poszanowaniu. Wtedy można mieć pewność, że wszelkie prowadzone czynności przebiegną sprawnie, poprawnie i bez komplikacji.

Dobry notariusz w Łęcznej także postara się o odpowiednie przeprowadzenie czynności prawnych przez strony korzystające z jego usług – zobacz notariusz Łęczna tu. Wywiera pewien wpływ na uczestników, aby zabezpieczyć ich interesy oraz uchronić przed sporem prawnym i niepotrzebnymi konfliktami.

Sporządzanie niektórych aktów notarialnych jest obowiązkowe ze względu na zapisy prawne, ale niektóre z nich wykonuje się na życzenie stron. Właśnie dlatego do notariusza (w Łęcznej lub innym miejscu) najczęściej zgłaszają się osoby, które zamierzają przenieść prawa własności nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu lub prawa do wieczystego użytkowania gruntu.

Warto zaznaczyć, że z usług notariusza korzystają nie tylko osoby prywatne w przypadku podpisywania umów (darowizny, sprzedaży, zamiany, zniesienia współwłasności, o dział spadku, o dożywocie), ale również podmioty prawne (umowa spółki z o.o., statut spółki akcyjnej, pełnomocnictwo). Za pośrednictwem notariusza rozwiązuje się również niektóre kwestie rodzinne (umowy majątkowe małżeńskie, testament, przyjęcie spadku, odrzucenie spadku, sporządzanie aktywów poświadczenia dziedziczenia).