Profesjonalna pomoc prawna z zespołem specjalistów

Najpoważniejszym ze wszystkich przestępstw jest umyślne pozbawienie życia innego człowieka.

Życie ludzkie uważane jest w naszej cywilizacji za najwyższą wartość, dlatego zabójstwo zagrożone jest najwyższą z przewidzianych kar. W Art. 1 § 1 znajdujemy definicję czynu zabronionego pod groźbą kary. Takim czynem jest również zabójstwo. W myśl obowiązujących w naszym kraju przepisów prawa winną popełnienia czynu zabronionego może być osoba, która ukończyła 17 lat. W przypadku zaistnienia pewnych okoliczności opisanych w art. 10 § 1 KK odpowiedzialność może również ponieść nieletni, który ukończył 15 lat.

Należy podkreślić, że osoby posiadające ograniczoną poczytalność lub niepoczytalne nie mogą ponieść takiej samej odpowiedzialności karnej, jak ci, u których nie stwierdzono wystąpienia tego rodzaju zaburzeń psychicznych. Art. 1 § 3 KK wyraźnie wskazuje na to, że nie jest możliwe popełnienie przestępstwa, jeżeli sprawcy nie można przypisać winy w czasie czynu. Jest tak również w przypadku oskarżenia o dokonanie zabójstwa. Szczegółowo opisuje to art. 31 KK. Należy zaznaczyć, że w myśl przepisów prawa nie istnieje coś takiego, jak nieumyślne zabójstwo. Może być ono popełnione w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym.

Warto również zapoznać się z definicją usiłowania zabójstwa. Prawo definiuje wiele jego rodzajów. Jednym z nich jest to, które określa się nazwą udolne. Oznacza to, że sprawca osiągnął założony przez niego cel. W przypadku kwalifikowanego usiłowania zabójstwa sprawca chcąc zabić popełnia inny czyn zabroniony. Należy podkreślić, że usiłowanie zabójstwa jest w Polsce karane tak samo, jak jego dokonanie. W pewnych okolicznościach istnieje możliwość zastosowania przez sąd nadzwyczajnego złagodzenia kary lub nawet odstąpienie od jej wymierzenia. Informacje na ten temat można znaleźć w art. 14 KK.

Mieszkasz w Lublinie lub w jego bliskich okolicach? Potrzebujesz pomocy adwokata, np. w sprawie dotyczącej zabójstwa? Skontaktuj się z kancelarią Berenson.

Możesz uzyskać tutaj poradę onlinę lub umówić się na spotkanie z adwokatem w siedzibie kancelarii. Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania pomocy prawnej znajdziesz na stronie internetowej berenson.pl w zakładce FAQ.