KTG – dla ciężarnych

KTG to skrót, który dla większości osób brzmi tajemniczo. Oznacza on kardiotokografię. To badanie, które polega na monitorowaniu serca płodu przy jednoczesnym zapisie czynności skurczowej mięśnia macicy. Warto wiedzieć o tym, że tak naprawdę są to dwa badania: tokografia oraz kardiografia. Pierwsze z wymienionych jest związane z mięśniem macicy.

Wykonywane jest przy zastosowaniu czujnika zewnętrznego. Jest on umieszczany przez specjalistę przeprowadzającego zabieg na brzuchu kobiety będącej w ciąży. Czasem używany jest również cewnik. Kardiografia polega natomiast na nieprzerwanej rejestracji czynności serca płodu przy wykorzystaniu elektrokardiografu. W niektórych przypadkach stosowane jest inne urządzenie. Chodzi tutaj o sondę ultrasonograficzną. Badanie KTG powinno potrwać nie dłużej, niż pół godziny. Zdarzają się przypadki, gdy sprzęt wykorzystywany do przeprowadzenia badania KTG działa przez praktycznie cały czas trwania porodu. Im dłużej trwa badanie, tym jest ono niestety mniej wygodne dla kobiety, która jest mu poddawana. Nie może ona bowiem w jego trakcie zmieniać pozycji, w której leży. Zalecane jest położenie się na lewym boku. Dzięki temu nie jest uciskana żyła główna. Specjaliści nie zalecają przeprowadzenia badania KTG wcześniej, niż w 25 tygodniu ciąży. Za każdym razem wygląda to nieco inaczej. Lekarz podejmuje odpowiednie decyzje biorąc pod uwagę stan zdrowia badanej kobiety. Istnieje również możliwość przeprowadzenia KTG w domu. Dotyczy to również pań mieszkających w Lublinie i jego okolicach.

Mieszkasz w Lublinie i chcesz skorzystać z urządzenia KTG w domu? Pregnabit ma dla Ciebie interesującą propozycję. System Pregnabit zapewnia rejestrację zapisu KTG w dowolnym miejscu i o wybranej przez Ciebie porze. Możesz liczyć na wsparcie ze strony Medycznego Centrum Telemonitoringu. Specjaliści będą dokonywali analizy napływających danych. Jeśli wszystko jest w porządku, pacjentka otrzyma wiadomość SMS informującą o tym, że nie stwierdzono niczego podejrzanego. Jeżeli zapis KTG będzie niezgodny z normą personel medyczny odpowiednio zareaguje. Możliwe jest nawet wezwanie karetki.