Psycholog, psychiatra i psychoterapeuta w Łodzi, kogo wybrać?

Celem terapii rodzinnej jest rozwiązanie problemu, narastających konfliktów, które dotyczą całej rodziny albo niektórych jej członków.

Współuczestnictwo jest o tyle ważne, że według niektórych teorii psychologicznych rodzina to system. Panują w nim silne zależności, powiązania, a poszczególne osoby intensywnie na siebie oddziałują.

Pomoc terapeutyczna (w naszym ośrodku w Łodzi) opiera się na zrozumieniu przyczyn, dotarciu do źródła problemu i rozwiązaniu go. Jednocześnie terapia rodzinna ma zagwarantować konieczne wsparcie i ewentualnie pokazać, jak można odbudować zerwane więzi albo jak radzić sobie z podobnymi problemami w przyszłości.

Podstawą pomocy jest założenie, że trudności, jakie dotykają jednego członka danej rodziny, w mniejszym lub większym stopniu wpływają na cały system, wywołując dysfunkcje (psychiczne, emocjonalne) u pozostałych osób. Takie negatywne oddziaływanie leży u podstaw kłótni, konfliktów i nieporozumień. Domownicy nie rozmawiają ze sobą, nie rozumieją się. W domu brakuje ciepła, czułości, bliskości, porozumienia, wzajemnego wsparcia, normalnych więzi.
Terapia rodzinna jest dobrym rozwiązaniem, gdy pojawia się poważny problem, gdy dochodzi do traumatycznego wydarzenia. Może to być śmierć kogoś bliskiego, utrata pracy, wyjazd za granicę, rozwód, poważna, nieuleczalna choroba, przeprowadzka w odległe miejsce albo inna ważna, życiowa zmiana. Sygnałem do rozpoczęcia terapii są też problemy z najmłodszymi członkami rodziny. Kiedy dziecko wpada w złe towarzystwo, zaczyna mieć kłopoty w szkole, z nauką rówieśnikami, jest agresywne albo rozkojarzone, ucieka z domu, wagaruje, moczy się w nocy, ma lęki.
Niepokojące bywają również uzależnienia. Alkoholizm rodziców, narkomania, nieumiejętność radzenia sobie z emocjami, stresem, nadpobudliwość, zachowania agresywne – wszystko to może negatywnie wpływać na pozostałych członków rodziny – zobacz tu psychiatra Łódź.

Szczegółowy plan spotkań i ich przebieg ustala się indywidualnie, ale zazwyczaj terapia rodzinna opiera się na spokojnych rozmowach, stwarzaniu warunków do wzajemnego zrozumienia i skutecznej komunikacji.